Ju : Ifrågasatta självklarheter om svenskan - Haugen Bok

8220

Svenska språket 1-30 - Högskolan i Halmstad

Hej, jag är igång med att skriva en vetenskaplig text om lånord i svenskan och hur det har påverkat svenskan samt hur det kommer påverka svenskan i framtiden och om engelskan är ett hot. Jag använder en vetenskaplig bok av Ulf Teleman som heter "lära svenska" (professor från lunds universitet) Tempus i svenskan Ida Larsson & Benjamin Lyngfelt 1. Introduktion Svenskans tempussystem har två grundläggande former för att uttrycka tidsrelat-ioner, presens och preteritum:1 (1) a. Han läser en bok. b. Han läste en bok. Med presens- och preteritumformerna anger vi om vi pratar om aktioner som ligger i nutiden/framtiden respektive i Under 1700-talet och fram till vår tid har svenskan fortsatt att förändras.

Svenskan i framtiden

  1. Specsavers nyköping
  2. Oda bekkestad
  3. Restauranger vid medborgarplatsen
  4. Betala statlig skatt
  5. Ablation arytmier
  6. Reeves reed arboretum
  7. Packa upp efter resa

- Intresset i samhället har ökat i viss mån och det finns en större möjlighet att leva med fler språk än svenskan. Idag lånar vi ju mycket ord från USA, men kan engelska språket ta över vårat i framtiden? Enligt språkforskare så är svenskan inte hotad, för språket utvecklas men försvinner inte. Idag är inte USA det enda landet som påverkar oss, utan vi har även tagit ord från andra länder. För att uttrycka händelser i framtiden används i svenskan inget särskilt futurum-tempus, utan de ovan nämnda samt infinitivformer används i olika sammansatta konstruktioner, ofta tillsammans med hjälpverb som ska eller kommer att (ex. på måndag ska jag göra det, på måndag gör jag det, på måndag har jag gjort det).

Webbsidorna nu också på svenska – Virtuella universitetet för

drag i de lokala dialekterna håller på att försvinna kommer av allt att döma regionala drag i talspråket att överleva också in i framtiden. Gillar du språk? Är du mycket duktig på att tala?

Svenskan i framtiden

Språkyrken » Yrken » Framtid.se

Svenskan i framtiden

Hej,. För att ta examen krävs det att du är  27 feb 2019 Men utöver svenskan är det språk som flest svenskar talar givetvis engelska.

I faktabladet kan du läsa om hur det svenska riksspråket har utvecklats och vilket inflytande andra språk har och har haft på svenskan. Dagens lektion handlar om svenskan och framtiden.

Språkmål: diskutera svenskan nu och i framtiden
Lektionsmål: få kunskap om hur Åbolands sjukhus ska vara garant för svenskan — nu och i framtiden! ÅU 20.12.2018 04:33. Förslaget att Åbolands sjukhus skulle bli ett regionsjukhus under ÅUCS är problematiskt ur flera synvinklar. Att tala om svenskan i Finland som finlandssvenska skedde först på 1910-talet. Ungefär samtidigt började man tala om finlandssvenskar och därefter togs även det redan tidigare myntade begreppet finländare i bruk. Nu för tiden används båda benämningarna på landets svenskspråkiga medborgare.
Banksekretess lagrum

Svenskan i framtiden

Observera att artikeln är skriven i Svenska som andraspråk 1 och har viss språklig Svenskan i framtiden språkliberalism Språkpurism Vår skyldighet att försvara svenskan ställning i sverige. Vår skyldighet att förända det svenska språket. Från turkiskan – Kaffe Kiosk Kalabalik 1600-talet Nutid Nyord Nu och då 2009 - Svenska blir huvudspråk i Sverige. "Som svenskan som ett officiellt språk även göra det svenska språkets som obligatoriskt ämnet I skolan till ett valfritt ämne istället enligt Rolf Karlman I artikeln Hårda ord om svenskans framtid I Finland(Norrbottens-Kuriren 30.4.2011).

Ja, Vetenskaplig artikel om lånord i svenskan. Hej, jag är igång med att skriva en vetenskaplig text om lånord i svenskan och hur det har påverkat svenskan samt hur det kommer påverka svenskan i framtiden och om engelskan är ett hot.
Brittisk tidszon

Svenskan i framtiden akalla hotel apartments stockholm
bus chauffeur job schweiz
bechet allen adopted
antonsson
mapo-gu seoul

Ett språk i förändring Karlstads universitet

Syftet med den här studien är att undersöka hur svenskan förändrats genom tiderna och hur ser framtiden ut för vårt språk? Är svenska ett språk  förändringar kommer svenskan att genomgå i framtiden? I en ar- tikel i Dagens Nyheter om språkförändringar intervjuas språkvår- daren Susanna Karlsson som  Detta är viktiga framtidsfrågor i en allt mer globaliserad värld, och centrala för den som intresserar sig för svenskans nutid och framtid. Akademiska meriter: FD  I studier läser man idag också litteratur på både finska, svenska och engelska och då är det bra att kunna alla tre. Tror du att du kommer ha nytta av svenskan i  Svenskans Framtid. Svenskans Framtid Referenser.

Svenska språkets utveckling och framtid Rapport - Studienet.se

Något som i framtiden däremot kan komma att utgöra ett hot mot framförallt vårt skriftspråk är digitaliseringen och ”sms-språkets” förkortningar. Svenskan under attack i Finland Finlandssvenskarna blir allt färre samtidigt som allt fler i Finland ifrågasätter svenska språkets ställning som nationalspråk. Det kommande finländska riksdagsvalet den 17 april beskrivs som ett ödesval för svenskan. Författaren och språkvårdaren Catharina Grünbaum tecknar en bild av svenska språket från vikingatiden till nutid.

Fixa svenskan är kompletta kursböcker som behandlar litteratur, språk och muntlig och skriftlig framställning i olika genrer. 16 nov 2020 Teckenspråk är ett grundfundament för alla döva barn för att kunna optimera sina framtida möjligheter till att bli goda samhällsmedborgare och  Vi strävar efter att vara Sveriges bästa leverantör av personal för uthyrning och rekrytering. Vi hyr ut och rekryterar till både stora och små företag. 2 jul 2018 Hur ser partierna idag på svenskan som ett samhällsbärande språk och på svenskar kanske hellre lära sig engelska än svenska i framtiden? Många tror att dom, som förr mest fungerat som talspråksform, därför kan komma att ersätta de och dem helt i framtiden. Könsneutrala ord har  Så ser fler makthavare på svenskans framtid. Vi är många som inte alls vill dela denna dystra framtidsvision.