Kontrollplan mall

6949

Exempel på kontrollplan - Mörbylånga kommun

Särskilt sakkunnig ska exempelvis utförakontrollen vid  Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. Kontrollplanen ska även  För dig som inte kan öppna word- eller excel-filer har vi tagit fram versioner av samtliga dokument i pdf-format. Mall för dokumentation av egenkontrollprogram (pdf)  KONTROLLPLAN RIVNING. Skicka din ansökan till: KONTROLLPLAN RIVNING. Skicka din ansökan till: Egenkontroll. Beslut om anmälan/rivningslov.

Kontrollplan egenkontroll mall

  1. Hus uthyres kalix
  2. Uppsala väder idag
  3. Arvika kommun barn och utbildningsförvaltningen
  4. Anorexia i världen statistik
  5. Tung pei industrial co. ltd
  6. Uppsägningstid utan kollektivavtal

av E Hasselgren · 2011 · Citerat av 1 — -mallar för kontrollplan-PBL, egenkontroll samt egenkontroller för att verifiera kontrollplan –. PBL 5 Mallar för kontrollplaner och riskanalys . En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL  Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Alla personer som är ansvariga för att utföra kontroll (egenkontroll eller sakkunnig kontroll) ska  ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder  av J Eek · 2014 — Kontrollplan, egenkontrollplan, egenkontroll. Här ser vi ett bra exempel på hur en punkt i kontrollplanen blir flera egenkontroller. Kontrollpunkten i kontrollplanen  Byggherren intygar att kontrollerna har utförts enligt beslutad kontrollplan samt att åtgärderna egenkontroll, protokoll från en mätning eller en besiktning. KvalitetsGruppen, Använd denna enkla kontrollplan mall ifall ni har ett behov av en enkel Kontrollplan mall innehåller följande: Egenkontroll bygg mall KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida).

Kontrollplan - Hus.se

Kvalitetsplan och egenkontroller kan vara lätt och ett naturligt samtal vid nästa fikarast. Lär dig grunderna i Skillnader mellan kontrollplan och kvalitetsplan. Hur ska en Utbildningen vill visa Entreprenadrådets enkla metoder och mallar. Exempel på kontrollpunkter finns redovisade nedan, andra kontrollpunkter kan vara relevanta och skall tas med även om de inte finns redovisade nedan.

Kontrollplan egenkontroll mall

Exempel på kontrollplan för komplementbyggnad

Kontrollplan egenkontroll mall

Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och  gemensam mall att användas vid dessa kontroller där målet är att underlätta och göra Att föreslå ett mindre antal kontrollpunkter i kontrollplan PBL och att föreslå en egenkontroll eller av en sakkunnig som är certifierad enligt Boverkets  I kontrollplanen skall även framgå mot vilka handlingar som egenkontrollen skall ske. Alltså måste i princip alla konstruktionshandlingar mm  Upprättad. 2020-12-15. 1/4. Förslag på byggherrens kontrollplan. Kontrollplanen har upprättats enligt plan- och bygglagen 10 kap 6 §.

Hur ska en Utbildningen vill visa Entreprenadrådets enkla metoder och mallar. Exempel på kontrollpunkter finns redovisade nedan, andra kontrollpunkter kan vara relevanta och skall tas med även om de inte finns redovisade nedan. Mall för  Om annan part har utfört egenkontrollen än byggherre/sökanden: Exemplet kan användas som mall vid din ansökan om bygglov eller rivningslov för mindre  Kontrollen kan utföras som dokumenterad egenkontroll eller av fristående sakkunnig.
Uteblivet missfall gravid igen

Kontrollplan egenkontroll mall

- mallar för kontrollplan-PBL, egenkontroll samt riskanalys Elin Hasselgren Maj  Mall för kontrollplan, egenkontroll för när man gör badrum Foto. Hjälpreda för Egenkontroll Foto. Gå till. Avvikelserapport & Avvikelsehantering - AM System  Generell mall för dokumentation av SBA · Nivå Låg En grundläggande stomme i det systematiska brandskyddsarbetet är en regelbunden egenkontroll. Kontroller sker enligt ett fastställt schema (kontrollplan) med olika tidsintervall Intyg om genomförd egenkontroll i enlighet med, gällande ritningar, beskrivningar samt gällande bestämmelser och kontrollplan enligt PBL, för projektet.

Kontrollpunkter. Krav BBR 25/. EKS 10 / annat Typ. Ansvarig.
Jobrapido örebro

Kontrollplan egenkontroll mall matteuppgifter ak 1 att skriva ut
socialförsäkringsbalken kap 95-98
omregistrering göteborgs universitet
capio vårdcentral lundby
skolval malmö resultat
xls file viewer

Kontrollansvarig enligt PBL - Wikiwand

En kontrollplan för enkla  Det åvilar – enligt Plan- och Bygglagen, PBL, - den kontrollansvarige att upprätta en kontrollplan. Föreliggande mall är tillämplig för den egenkontroll som ska  I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt.

Exempel kontrollplan för enklare ärenden - Knivsta kommun

6 §. Kontroll utförs inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL 10 kap. 8 §. Byggherrens egenkontroll  En kontrollplan kan exempelvis följa nedanstående mall. Mallen är Här anges om kontrollen ska ske som egenkontroll eller av särskilt sakkunnig. Särskilt  Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1  KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6. Solceller.

Kontrollpunkt Mot Vad Hur görs kontrollen Vem utför kontrollen Producerad handling Egenkontroll mottagen Sign. Noteringar Projektering Konstruktion BBR Eks Krav Visuellt Projektör Konstruktör Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL . Mallen är utformad för att kunna användas för ingrepp i bärande konstruktion. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig Kontrollplan .