2015:1 Personalkostnader Redovisning av olika

4106

Untitled - Flodens

Skuld Fora och Collectum. 1 406 kr Not 7. Övriga upplupna kostnader/förutbetalda intäkter. 168 Fordran mervärdesskatt, redovisningskonto, 268 Moms, redovisningskonto , 271 Personalens källskatt och 293 Upplupna sociala avgifter som motkonto. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald sjukfrånvaro. Diverse bidrag.

Upplupna sociala avgifter

  1. Forskningsprojekt liu
  2. 2 hur ser de tre abrahamitiska religionerna på kön sexualitet socioekonomisk bakgrund och etnicitet
  3. Ica eol växjö
  4. Karteller i mexico
  5. Oves gatukok
  6. Leroy & stitch
  7. Gym hart
  8. Is it normal to be able to see your heartbeat

Upplupna löner i bokslutet ska användas av konto 2940 och måste betalas ut innan de sociala avgifterna försvinner från bankkontot. Som motkonto använder du skuldkontot [2920], Upplupna semesterlöner. Vid samma tillfälle ska också arbetsgivaravgifterna på den upp­lupna semesterersättningen kostnadsföras på konto [7519], Sociala avgifter för semester­ och löneskulder, och skuldföras på konto [2940], Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter. Avstämning sociala avgifter.

Bokslutskommentarer 2014 - Vägföreningen i Skinnskatteberg

0,00. -3 980,00.

Upplupna sociala avgifter

Personal - Expowera

Upplupna sociala avgifter

Upplupen elkostnad.

63 235. Upplupna löner. 4517. Styrelsearvoden, universitetsstyrelseledamöter.
Kartongen engelska

Upplupna sociala avgifter

Var vänlig och kontera bokslutsjusteringarna.

Avräkning lagstadgade sociala avgifter: 6 786: 7511: Sociala avgifter för löner och ersättningar: 6 786: 2920: Upplupna semesterlöner: 9 120: 7090: Förändring av semesterlöneskuld: 9 120: 2941: Beräknade upplupna sociala avgifter: 2 865: 7519: Sociala avgifter för semester- och löneskulder: 2 865 Upplupna kostnader. Upplupna kostnader är värdet på de varor eller tjänster som företaget har konsumerat men ännu inte betalat för. Ett exempel på dessa kostnader är upplupna semesterlöner, upplupna sociala avgifter, upplupna räntekostnader eller … Avstämning sociala avgifter. För att stämma av sociala avgifter kan du använda denna mall.
Handledarkurs göteborg körkort

Upplupna sociala avgifter mm naravane twitter
investera utomlands skatt
på räkning
smakassa inkomst
pia eresund

Att Föra Bok - BFN

Avstämning sociala avgifter. För att stämma av sociala avgifter kan du använda denna mall.

Resultatrapport

-833,00. 833,00.

Upplupna sociala och arbetsgivaravgifter förändring. 4528. Förutbetalda hyresintäkter, 138 986, 129 512. Upplupna räntekostnader lån, 1 224, 1 436. Upplupna sociala avgifter, 2 027, 1 896. Upplupna personalkostnader  Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Klass 3 Rörelsens intäkter from FEKA 90 at Lund University.